Obsah

Archív FZO

Zmluvy

 

Pre otvorenie  dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Rok 2018

Zmluva - Príspevok na požiarnu ochranu na rok 2018 Stiahnuté: 199x | 24.04.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 183x | 15.05.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 187x | 15.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 197x | 15.03.2018

Zmluva s SSE Stiahnuté: 302x | 15.03.2018

Rok 2017

Nájomná zmluva - odkladacia plocha orezaných drevín a haluzoviny Stiahnuté: 187x | 14.03.2018

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV - TOPSET Stiahnuté: 198x | 14.03.2018

Zmluva o dotácii - ESET Stiahnuté: 337x | 19.03.2018

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a Stiahnuté: 165x | 14.03.2018

Zmluva o systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Stiahnuté: 188x | 14.03.2018

Zmluva od dotácii - prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Stiahnuté: 178x | 15.03.2018

ZSE DIS - zmluva o zriadení a zrušení vecného bremena Stiahnuté: 272x | 14.03.2018

Rok 2016

Zmluva EUROVIA - 2016 Stiahnuté: 173x | 15.03.2018

Rok 2015

Kúpna zmluva na pozemok. Stiahnuté: 155x | 15.03.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 179x | 15.03.2018

Rok 2013

Kúpna zmluva na pozemok Stiahnuté: 155x | 15.03.2018

ZMLUVA - ZSE - Kaplna, Javorová alej (VNK, TS, NNK) Stiahnuté: 190x | 15.03.2018

Zmluva o dielo - Predľženie verejného vodovodu-Kaplna-Majer Stiahnuté: 203x | 15.03.2018

Zmluva o poskynutí dotácie Stiahnuté: 268x | 19.03.2018

Rok 2012

Kúpna zmluva na pozemok Stiahnuté: 162x | 16.03.2018

Stránka