Obsah

Územný plán obce Kaplna zmeny a dopl. č.01/2012

 

ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Kaplna, schválený uznesením OZ v Kaplnej č. 23/2002 zo dňa 02.12.2002

Textová dokumentácia k územnému plánu(pdf, 300kB, Sk)

Obrazová dokumentácia:
Klikni pre zväčšenie.

UP
UP

UP

UP

UP

UP