Obsah

Zápis do MŠ Kaplna 2022 (905.56 kB)

 

Materská škôlka má novú stránku. (187.28 kB) www.mskaplna.sk

Materská škola Kaplna

 

MŠ

MATERSKÁ  ŠKOLA  KAPLNA 174  

okr. Senec, 900 84

 

 

                 Personálne obsadenie materskej školy 

 

                   Riaditeľka MŠ:           PaedDr. Adriána Krajčovičová    

 Učiteľky:  Oravcová  Katarína

                   Kosziklová Gabriela 

                   Holeková Mária

                   

                                                                   

Školníčka:                    Koszegiová Adriana


Vedúca ŠJ:                   Izakovičová Eva


Hlavná kuchárka:         Soňa Stachová