Obsah

 

 

Pre otvorenie  dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Rok 2020

Návrh VZN 1/2020 o nakladaní s KO v obci Kaplna Stiahnuté: 22x | 27.11.2020

Návrh VZN č.2/2020 dodatok o miestnom poplatku Stiahnuté: 31x | 27.11.2020

VZN 1/2020 o nakladaní s KO v obci Kaplna Stiahnuté: 18x | 15.12.2020

VZN č.2/2020 dodatok o miestnom poplatku Stiahnuté: 23x | 15.12.2020

Rok 2019

Návrh VZN č.2/2019 Stiahnuté: 96x | 27.11.2019

Návrh VZN č.3/2019 Stiahnuté: 95x | 27.11.2019

Ostatné obecné poplatky 2020 Stiahnuté: 104x | 16.12.2019

VZN č. 2-2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 119x | 13.12.2019

VZN č. 3/2019 Dodatok k VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 89x | 13.12.2019

Rok 2018

Dodatok č.1/2018 Stiahnuté: 264x | 27.11.2019

Návrh VZN č.1.2019 Stiahnuté: 219x | 30.07.2019

Ostatné obecné poplatky 2018 u.č.24/2018 Stiahnuté: 248x | 14.12.2018

VZN č.1/2018 ktorým sa mení VZN1/2015 Stiahnuté: 268x | 14.12.2018

VZN č.1/2019 schválené Stiahnuté: 139x | 15.08.2019

VZN hracie automaty - schválené Stiahnuté: 286x | 15.03.2018

Rok 2017

VZN hracie automaty Stiahnuté: 278x | 15.03.2018

VZN o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 245x | 15.03.2018

Rok 2016

VZN - Kaplna - Dane - 2016 Stiahnuté: 358x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2016 Stiahnuté: 270x | 15.03.2018

VZN - O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM Stiahnuté: 356x | 15.03.2018

Stránka