Obsah

 

 

Pre otvorenie  dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Rok 2016

VZN - Kaplna - Dane - 2016 Stiahnuté: 594x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2016 Stiahnuté: 370x | 15.03.2018

VZN - O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM Stiahnuté: 494x | 15.03.2018

Rok 2015

VZN - Kaplna - dane - 2015 Stiahnuté: 482x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - nakladanie s odpadmi - 2015 Stiahnuté: 618x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2015 Stiahnuté: 415x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - sociálne služby - 2015 Stiahnuté: 426x | 15.03.2018

Rok 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 2014 (Dane) Stiahnuté: 349x | 15.03.2018

Rok 2012

Návrh VZN pre rok 2012 Stiahnuté: 365x | 16.03.2018

VZN dane rok 2012 Stiahnuté: 423x | 16.03.2018

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie 2010 Stiahnuté: 377x | 17.03.2018

VZN dane 2009 Stiahnuté: 410x | 17.03.2018

Stránka