Obsah

 

 

Pre otvorenie  dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Rok 2015

VZN - Kaplna - dane - 2015 Stiahnuté: 424x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - nakladanie s odpadmi - 2015 Stiahnuté: 541x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2015 Stiahnuté: 362x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - sociálne služby - 2015 Stiahnuté: 374x | 15.03.2018

Rok 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 2014 (Dane) Stiahnuté: 301x | 15.03.2018

Rok 2012

Návrh VZN pre rok 2012 Stiahnuté: 315x | 16.03.2018

VZN dane rok 2012 Stiahnuté: 345x | 16.03.2018

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie 2010 Stiahnuté: 323x | 17.03.2018

VZN dane 2009 Stiahnuté: 329x | 17.03.2018

Stránka