Obsah

Katolícka cirkev

 

kostolPojmom Katolícka cirkev označujeme celý rad cirkevných hierarchických spoločenstiev, inštitúcií a zriadení na subnárodnej, národnej i nadnárodnej úrovni po celom svete.

Do pojmu zahrňujeme rôzne právne samostatné celky či osoby typu farnosť, diecéza či národná provincia. (Katolícka cirkev nie je sama osebe ako celok právnym subjektom). Hlavným významným zjednocujúcim prvkom všetkých týchto ustanovizní je uznávanie rímskeho biskupa - pápeža za hlavu cirkvi (primát pápeža), a teda uznanie jeho právnej a duchovnej moci nad sebou (hovoríme o zjednotení s Rímom).

Väčšina obyvateľov Kaplne je veriacich. Kostol svätej Alžbety je rímsko-katolícky. Fara sa nachádza vľavo od kostola

Farský úrad:

  • Farský úrad Kaplna č. 80
  • t.č. 0336455225
  • Správca farnosti: Mgr. Peter Obranec