Obsah

Späť

zber veľkoobjemného odpadu, betónu a stavebného odpadu, elektroodpadu

Dňa 30.9 - 1.10.2022 sa v našej obci uskutoční zber VO odpadu a stavebného odpadu. Kontajnere budú pristavené za MŠ Kaplna v dňoch 30.9.-1.10.2022.

Pri zbere bude pracovník  obecného úradu.

Dňa 5.10 v čase od 13.00 do 17.00 bude v našej odci zber nebezpečného odpadu aj elektra.     Ďakujeme

Vyvesené: 26. 9. 2022

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť