Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Vittek

Späť