Obsah

Späť

ORHZ Pezinok Vyhlásenie času zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené: 29. 6. 2022

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť