Obsah

Knižnica

 

kniznica

Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií.

Tri črty knižnice:

  • kultúrna, vzdelávacia a informačná ustanovizeň
  • systematicky usporiadaná zbierka kníh a iných nosičov informácii, ktoré sú určené na využívanie spoločnosťou s cieľom uspokojovať ich (informačné, vzdelávacie a rekreačné) potreby
  • budova alebo miestnosť, kde sa takáto zbierka nachádza
 
Otváracie hodiny obecnej knižnice:
Streda: 13.00-16.00