Obsah

Kultúra

 

Obec sa snaží o vysoké kultúrne povedomie svojich obyvateľov. Preto často usporadúva rôzne kultúrne podujatia, ako napríklad:

 

 • Športové podujatia
 • Podujatia pre najstarších aj pre najmladších
 • Stavanie mája
 • Pochovávanie basy
 • Hasičská súťaž historických striekačiek
 • Prídedinský tábor
 • Deň detí
 • Deň matiek
 • Úcta k starším
 • Katarínska zábava
 • Vianočné trhy s predajom zabíjačkových špecialít
 • Silvester