Obsah

Mikuláš a vianočné trhy rok 2018

Starosta obce ďakuje všetkým účastníkom a organizátorom za usporiadanie Mikuláša, vianočných trhov a zabíjačky.