Obsah

Stavebné povolenie

 

Pre otvorenie obecných dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Dokumenty na stiahnutie:

Podklady k stav. povoleniu:

 

 

Stavebné povolenie

Navrh Na Kolaudaciu Stiahnuté: 320x | 14.03.2018

NavrhNaUzemneKonanie Stiahnuté: 285x | 14.03.2018

Ohlasenie drobnej stavby Stiahnuté: 319x | 14.03.2018

OhlasenieStavebnychUprav.odt Stiahnuté: 284x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu (2).odt Stiahnuté: 309x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu.odt Stiahnuté: 327x | 14.03.2018

Priloha k žiadosti o stav. povolenie.odt Stiahnuté: 383x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí (2).odt Stiahnuté: 299x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí.odt Stiahnuté: 280x | 14.03.2018

ZiadostOstavebnePovolenie.odt Stiahnuté: 301x | 14.03.2018

ZiadostZmenaStavbyPredDokoncenim.odt Stiahnuté: 293x | 14.03.2018

Žiadosť o stavebné povolenie.odt Stiahnuté: 304x | 14.03.2018

Žiadosť zmena stavby pred dokoncenim.odt Stiahnuté: 384x | 14.03.2018

Stránka

  • 1