Obsah

Stavebné povolenie

 

Pre otvorenie obecných dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Dokumenty na stiahnutie:

Podklady k stav. povoleniu:

 

 

Stavebné povolenie

Navrh Na Kolaudaciu Stiahnuté: 457x | 14.03.2018

NavrhNaUzemneKonanie Stiahnuté: 413x | 14.03.2018

Ohlasenie drobnej stavby Stiahnuté: 468x | 14.03.2018

OhlasenieStavebnychUprav.odt Stiahnuté: 402x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu (2).odt Stiahnuté: 442x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu.odt Stiahnuté: 537x | 14.03.2018

Priloha k žiadosti o stav. povolenie.odt Stiahnuté: 522x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí (2).odt Stiahnuté: 430x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí.odt Stiahnuté: 442x | 14.03.2018

ZiadostOstavebnePovolenie.odt Stiahnuté: 421x | 14.03.2018

ZiadostZmenaStavbyPredDokoncenim.odt Stiahnuté: 387x | 14.03.2018

Žiadosť o stavebné povolenie.odt Stiahnuté: 453x | 14.03.2018

Žiadosť zmena stavby pred dokoncenim.odt Stiahnuté: 508x | 14.03.2018

Stránka

  • 1