Obsah

Stavebné povolenie

 

Pre otvorenie obecných dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Dokumenty na stiahnutie:

Podklady k stav. povoleniu:

 

 

Stavebné povolenie

Navrh Na Kolaudaciu Stiahnuté: 228x | 14.03.2018

NavrhNaUzemneKonanie Stiahnuté: 192x | 14.03.2018

Ohlasenie drobnej stavby Stiahnuté: 221x | 14.03.2018

OhlasenieStavebnychUprav.odt Stiahnuté: 194x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu (2).odt Stiahnuté: 217x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu.odt Stiahnuté: 183x | 14.03.2018

Priloha k žiadosti o stav. povolenie.odt Stiahnuté: 267x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí (2).odt Stiahnuté: 207x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí.odt Stiahnuté: 185x | 14.03.2018

ZiadostOstavebnePovolenie.odt Stiahnuté: 209x | 14.03.2018

ZiadostZmenaStavbyPredDokoncenim.odt Stiahnuté: 212x | 14.03.2018

Žiadosť o stavebné povolenie.odt Stiahnuté: 207x | 14.03.2018

Žiadosť zmena stavby pred dokoncenim.odt Stiahnuté: 244x | 14.03.2018

Stránka

  • 1