Obsah

Stavebné povolenie

 

Pre otvorenie obecných dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Dokumenty na stiahnutie:

Podklady k stav. povoleniu:

 

 

Stavebné povolenie

Navrh Na Kolaudaciu Stiahnuté: 380x | 14.03.2018

NavrhNaUzemneKonanie Stiahnuté: 347x | 14.03.2018

Ohlasenie drobnej stavby Stiahnuté: 393x | 14.03.2018

OhlasenieStavebnychUprav.odt Stiahnuté: 339x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu (2).odt Stiahnuté: 376x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu.odt Stiahnuté: 437x | 14.03.2018

Priloha k žiadosti o stav. povolenie.odt Stiahnuté: 446x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí (2).odt Stiahnuté: 360x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí.odt Stiahnuté: 342x | 14.03.2018

ZiadostOstavebnePovolenie.odt Stiahnuté: 353x | 14.03.2018

ZiadostZmenaStavbyPredDokoncenim.odt Stiahnuté: 332x | 14.03.2018

Žiadosť o stavebné povolenie.odt Stiahnuté: 372x | 14.03.2018

Žiadosť zmena stavby pred dokoncenim.odt Stiahnuté: 446x | 14.03.2018

Stránka

  • 1