Obsah

Stavebné povolenie

 

Pre otvorenie obecných dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Dokumenty na stiahnutie:

Podklady k stav. povoleniu:

 

 

Stavebné povolenie

Navrh Na Kolaudaciu Stiahnuté: 500x | 14.03.2018

NavrhNaUzemneKonanie Stiahnuté: 453x | 14.03.2018

Ohlasenie drobnej stavby Stiahnuté: 514x | 14.03.2018

OhlasenieStavebnychUprav.odt Stiahnuté: 437x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu (2).odt Stiahnuté: 479x | 14.03.2018

Priloha k územnému konaniu.odt Stiahnuté: 568x | 14.03.2018

Priloha k žiadosti o stav. povolenie.odt Stiahnuté: 564x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí (2).odt Stiahnuté: 470x | 14.03.2018

stavebne povolenie-pripojka inž. sietí.odt Stiahnuté: 484x | 14.03.2018

ZiadostOstavebnePovolenie.odt Stiahnuté: 459x | 14.03.2018

ZiadostZmenaStavbyPredDokoncenim.odt Stiahnuté: 421x | 14.03.2018

Žiadosť o stavebné povolenie.odt Stiahnuté: 497x | 14.03.2018

Žiadosť zmena stavby pred dokoncenim.odt Stiahnuté: 549x | 14.03.2018

Stránka

  • 1