Obsah

Organizácie v obci

 

  • Obecný požiarny zbor
  • Záhradkári
  • JDS-Jednota dôchodcov Slovenska v obci Kaplna
  • FC- Kaplna