Obsah

Organizácie v obci

 

  • Obecný požiarny zbor
  • Záhradkári
  • JDS-jednota dôchodcov slovenska v obci Kaplna
  • FC- Kaplna