Obsah

Poslanci obce Kaplna po KV 2022Starosta

      Vladimír Vittek  KDH

Obecné zastupiteľstvo                 

Walter Wiesner  KDH  zástupca starostu               

 predseda komisie verejného poriadku

Ing. Katarína Hradská KDH

 predsedníčka komisie sociálnej a kultúrnej

 Ing. František Špirka KDH

 predseda športovej komisie

 Anna Smrtičová KDH

 predsedníčka finančnej komisie

 Ing. Stanislav Pavol KDH

 predseda stavebnej komisie

 Stanislav Sloboda KDH

 predseda komisie životného prostredia 

 Anna Lučanová KDH