Obsah

Správy

Potvrdenie sadzby poplatku 2023

Potvrdenie sadzby poplatku v roku 2023. celý text

ostatné | 28. 2. 2023 | Autor: Správca Webu

Výpočet úrovne vytriedeného KO 2022

Výpočet úrovne vytriedeného komunálneho odpadu 2022 celý text

ostatné | 28. 2. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o úrovni VKO 2022

Informácia o úrovni vytriedeného komunálneho odpadu 2022 celý text

ostatné | 28. 2. 2023 | Autor: Správca Webu

Kalendár vývozu KO a separovaného odpadu v obci Kaplna na 1. polrok 2023

Kalendár vývozu KO a separovaného odpadu v obci Kaplna na 1. polrok 2023 celý text

ostatné | 7. 12. 2022 | Autor: Správca Webu

Plagát ako separovať

Dôležité v obci Kaplna od januára 2023 sa do žltých vriec separujú spolu tri komodity plasty ,kovy a tetrapaky. celý text

ostatné | 7. 12. 2022 | Autor: Správca Webu

Ročný výkaz o KO

Ročný výkaz KO celý text

ostatné | 29. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Envipak

plagát ďakujeme že triedite celý text

ostatné | 24. 2. 2022 | Autor: Správca Webu