Obsah

Zvyky a tradície v obci

 

zvykySlovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Slovenské zvyky a tradície majú svoje špecifiká podľa jednotlivých oblastí, napriek tomu ich základ a podstata zostávajú totožné. Niektoré z nich sa zachovali dodnes, viac sa však dodržiavajú na vidieku ako v mestách.

Folklór, ako súčasť ľudovej kultúry, zahŕňa slovesné, hudobné, dramatické a tanečné prejavy. Najvýznamnejšie folklórne súbory sú SĽUK a Lúčnica, ktoré sú aj poprednými reprezentantmi slovenského ľudového umenia aj v zahraničí.