Obsah

Základná škola Báhoň

 

Internetová stránka ZŠ Báhoň

ZŠ

História školy v obci sa datuje už od r. 1598. Škola bola iba maličká. Najotrasnejším údajom však bolo, že školu v r.1694 navštevovali iba 4 žiaci. O škole a fare sa konštatovalo, že sú na spadnutie. Podstatnejšia náprava žalostných školských pomerov v obci nenastala ani v dobe panovania osvietenstvu naklonenej Márie Terézie.

V roku 1856 na mieste starej prízemnej školy z r.1832 postavila cirkev poschodovú školu. Od roku 1897 sa v báhonskej škole vyučovalo dvojjazyčne, maďarsky a slovensky. Od septembra 1919 sa začalo čisto slovenské vyučovanie na miestnej ľudovej škole. V rokoch 1. ČSR Báhoň venoval veľa úsilia a finančných prostriedkov na školu. V povojnových rokoch na báhoňskej dvojtriednej škole, ktorá slúžila aj pre Jarnú, sa počet žiakov pohyboval nad číslom 200. S iniciatívou postaviť novú trojtriednu školu prišiel školský inšpektorát. Stavba bola realizovaná v r.1929-1930, od jesene 1930 sa v nej začalo vyučovať.

Budova dodnes stojí a slúži potrebám materskej škôlky. V r.1934 stala sa škola päťtriednou. Hoci malo báhonské školstvo v r.1945 už 350-ročnú minulosť, jeho stav bol neradostný. Malo k dispozícii len 4 triedy v budove postavenej v r.1929 a jedinú triedu v starom dome na ul. SNP. Pritom úplne vypadla z hry poschodová škola z r.1856 neďaleko kostola, pre úplnú schátralosť. Preto žiaci 6.-9. ročníka v počte 130 detí museli po r.1945 chodiť do školy v Cíferi, v Šenkviciach a nakoniec vo Vištuku.

Síce rada ONV Pezinok a aj plénum ONV Pezinok v októbri a v novembri 1960 prijali uznesenia o výstavbe novej školy v Báhoni, ale nedošlo k tomu. Nakoniec ONV Bratislava-vidiek, odbor školstva v r.1970 rozhodol postaviť 12-triednu Základnú školu s veľkou telocvičnou a šiestimi bytmi pre učiteľov. Stavbu realizoval Okresný stavebný podnik Pezinok v r.1970-1974 za 5,5 milióna čsl.korún. Slávnostné otvorenie školy sa udialo 1.septembra 1974.