Obsah

VZN

 

Pre otvorenie  dokumentov potrebujete program ACROBAT READER.

Rok 2018

Dodatok č.1 Stiahnuté: 74x | 28.11.2018

Ostatné obecné poplatky 2018 u.č.24/2018 Stiahnuté: 67x | 14.12.2018

VZN č.1/2018 ktorým sa mení VZN1/2015 Stiahnuté: 64x | 14.12.2018

VZN hracie automaty - schválené Stiahnuté: 130x | 15.03.2018

Rok 2017

VZN hracie automaty Stiahnuté: 108x | 15.03.2018

VZN o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 110x | 15.03.2018

Rok 2016

VZN - Kaplna - Dane - 2016 Stiahnuté: 131x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2016 Stiahnuté: 113x | 15.03.2018

VZN - O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM Stiahnuté: 124x | 15.03.2018

Rok 2015

VZN - Kaplna - dane - 2015 Stiahnuté: 121x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - nakladanie s odpadmi - 2015 Stiahnuté: 152x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - poplatky - 2015 Stiahnuté: 107x | 15.03.2018

VZN - Kaplna - sociálne služby - 2015 Stiahnuté: 125x | 15.03.2018

Rok 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 2014 (Dane) Stiahnuté: 99x | 15.03.2018

Rok 2012

Návrh VZN pre rok 2012 Stiahnuté: 118x | 16.03.2018

VZN dane rok 2012 Stiahnuté: 116x | 16.03.2018

Rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie 2010 Stiahnuté: 114x | 17.03.2018

VZN dane 2009 Stiahnuté: 107x | 17.03.2018

Stránka

  • 1