Obsah

Kultúra

 

Obec sa snaží o vysoké kultúrne povedomie svojich obyvateľov. Aj preto často usporadúva rôzne kultúrne podujatia ako napríklad:

  • Katarínske zábavy
  • Športové podujatia
  • Podujatia pre najstarších aj pre najmladších